Information

Populate the side area with widgets, images, and more. Easily add social icons linking to your social media pages and make sure that they are always just one click away.

Energoefektivitātes paaugstināšana DIŽOZOLS PLUS ražotnē

 

2020.gada 30. jūnijā projekta “Būtiska energoefektivitātes paaugstināšana SIA “Dižozols plus” ražotnē” īstenošana ir pabeigta saskaņā ar plānu. Saskaņā ar projektā plānoto ir veikta logu un vārtu nomaiņa, jumta nomaiņa un papildus siltināšana. Tiks sasniegts būtisks energoefektivitātes ietaupījums, kas (saskaņā ar energoauditu) plānots ne mazāk kā 492,14 MWh/gadā. Enerģijas ietaupījums sastādīs 58,32%, salīdzinot ar situāciju pirms projekta īstenošanas. Siltumenerģijas ietaupījums tieši nodrošinās arī CO2 izmešu samazināšanos par 129 924,94 kgCO/gadā.